Brottsförebyggande rådet

BRÅ

Karlshamns brottsförebyggande råd är ett samarbete mellan Karlshamns kommun, Polismyndigheten i Blekinge län, Brottsofferjouren i Karlshamn och brottsförebyggande rådet i Sverige.

Vi är övertygade om att det går att förebygga brott!

...åtminstone till stor del. Men för att detta skall lyckas krävs ett stort engagemang, mycket kunskap, uthållighet och inte minst ett smidigt och aktivt arbete.

Ett samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet är till exempel skolor, polis, föreningar, fastighetsägare, föräldrar, organisationer, media, försäkringsbolag, socialtjänsten och näringslivet.

Karlshamns kommun samarbetar med det nationella BRÅ, som fortlöpande förmedlar värdefull kunskap och stimulerar det brottsförebyggande arbetet.

Genom offensiva brottsförebyggande åtgärder kan vi tillsammans nå långt!

  • Publicerat: 2012-09-25 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?