Aktuellt läge

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn. Ensamkommande barn placeras inte på ankomstboenden utan de bor i särskilda hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. Kommunen öppnar kontinuerligt upp platser på HVB-hem.

Alla barn som kommer hit utan vårdnadshavare ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och ges en god start i det svenska samhället. Målet är att alla barn ska kunna tas omhand i vår egen kommun vilket ställer krav på att hitta lämpliga lokaler och att rekrytera ny personal till socialförvaltningen. 

Skolan

Asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.  

Karlshamns kommun erbjuder nyanlända barn mellan 3-5 år allmän förskola. Elever erbjuds skolgång i någon av kommunens skolor beroende på ålder. Eleven skrivs in vid någon skola och får en klass tillhörighet. Eleven får intensiv språkträning i grupper tillsammans med andra nyanlända elever.

Kommunen försöker i görligaste mån att placera eleven på en skola nära bostaden men genom en ökad efterfrågan ser kommunen över var det finns lediga platser och hur skolans lokaler utnyttjas. Elever som ska börja skolan anmäler sig till Österslättsskolan. Plats i någon av kommunens erbjuds skyndsamt och senast inom en månad. 

Med anledning av att efterfrågan på barnomsorg och skola ökar, pågår ett rekryteringsarbete inom utbildningsförvaltningen. 

Kostnader

Kommunen kommer att söka ersättning från staten för de kostnader som uppstår i samband med mottagandet av flyktingar. 

 

Så kan du hjälpa till i flykting- och integrationsarbetet 

Många har hört av sig till Karlshamns kommun och undrat hur de kan hjälpa asylsökande som finns i vår kommun. Tack för ert engagemang. 

Vi sammanställt några förslag till dig som vill hjälpa till.  

God man

Alla ungdomar under 18 år som inte har någon vårdnadshavare får en god man utsedd till sig av överförmyndaren i kommunen. Den gode mannen är en viktig person och betraktas enligt lag som vårdnadshavare för ungdomen. Vilket innebär att det är den gode mannen som tar beslut rörande ungdomen och som har det yttersta ansvaret för den unge. 

Om du är intresserad av att ta på dig funktionen som god man kontakta överförmyndaren.

 

Särskild förordnad vårdnadshavare

När en ungdom får permanent uppehållstillstånd ska, på begäran av nämnden för arbete och välfärd, en särskild förordnad vårdnadshavare utses av Tingsrätten. Den gode mannen bör då ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Läs mer om särskilt förordnade vårdnadshavare.

Ersättning utgår för båda uppdragen.

 

Familjehem

Som familjehem tar du hand om ett barn eller ung person i ditt hem med stöd från socialtjänst och handledning av familjehemssekreterare, barnen är framförallt i åldern 10-15 år och oftast pojkar. Din roll är att vara en trygg och stabil vuxen med huvuduppgift att stötta och integrera barnet i din familj och i det svenska samhället. Placeringen kan vara både på kortare och längre sikt. Du/ni behöver vara beredd på att kunna ta emot ett barn på kort varsel då det i nuläget finns ett stort behov. Familjehemmet som kan bestå av både ensamstående personer och familjer.

Som familjehem tar du hand om ett barn eller ung person i ditt hem som kommit till Sverige utan föräldrar och söker asyl. Barnen kan komma från mycket svåra omständigheter. Personlig lämplighet är av högsta värde och erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande men inte en nödvändighet.

Att vara familjehem är ett uppdrag av Nämnden för arbete och välfärd, som kräver att man genomgår en familjehemsutredning. Som familjehem förväntas man samarbeta med socialtjänsten, vårdnadshavare och eventuellt biologiskt nätverk. För uppdraget erhålls ersättning.

Vi letar efter familjehem kontinuerlig därför finns ingen sista ansökningsdag. För mer information och eller intresseanmälan, kontakta familjehemssekreterarna, vxl 0454-810 00.

Läs gärna mer om familjehem.

Det finns även ett reportage att läsa där familjehemssekreterarna berättar om behovet av familjehem och kontaktfamiljer.

 

 

  

Länktips för dig som vill veta mer

Information Sverige

Myndigheten för säkerhet och beredskap

Myndigheternas krisinformation

Migrationsverket

Rädda barnen

Socialstyrelsen

Röda korset 


 

Läsvärt:

Ensamkommande barn socialstyrelsen (Broschyr PDF)

Checklista Rädda barnen (Broschyr PDF)

  • Publicerat: 2017-06-15 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?