Kommunal hälso- och sjukvård

Personer som bor i kommunens särskilda boendeformer inom äldreomsorgen, LSS stöd och service samt socialpsykiatrin, har rätt att genom kommunens försorg få sitt behov av hälso- och sjukvård tillgodosett. Detsamma gäller de personer som vistas vid kommunens dagverksamheter.

Sjuksköterskor, demenssjuksköterska, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet och för hemsjukvården. Övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Läkartillsyn såväl i särskilt boende som i ordinärt boende sker genom Landstinget.

För hälso- och sjukvård/ hemsjukvård och hjälpmedel i det egna boendet ansvarar kommunen.

Samtliga yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården i kommunen gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer fullgörs. Det kan vara sårvård, medicinering, smärtlindring eller vård i livets slutskede. De ger även råd kring hälso- och sjukvårdsfrågor såsom, rehabilitering, hjälpmedel, kost, sömn, inkontinens med mera.

Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt och på natten sker ofta samverkan med kommunens nattpatruller.

För att få hemtjänstinsatser, omvårdnad och nattpatrull, genom kommunen måste ansökan ske och den enskilde få ett beslut enligt socialtjänstlagen.

  • Publicerat: 2018-04-17 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?