Daglig verksamhet för funktionsnedsatta

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Daglig verksamhet kan därför se olika ut. Att ha något viktigt att göra på dagarna, betyder mycket. Verksamheten kan vara förlagd till ett dagcenter, en arbetsplats, eller någon annan plats. Den kan innehålla produktion av varor, träning av färdigheter eller annat. Det väsentliga är att personen upplever sin dag som meningsfull.

Det är inte fråga om något anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Vem har rätt till daglig verksamhet?
Du som är vuxen och omfattas av LSS personkrets 1-2 kan ha rätt till daglig verksamhet om du saknar arbete och inte utbildar dig.

Vad kostar det?
Insatsen kostar ingenting för dig, men du står för egna kostnader i samband med aktiviteter.

Hur får du daglig verksamhet?
Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggare på omsorgsförvaltningens verksamhet LSS stöd och service.

Individuella placeringar inom daglig verksamhet
I Karlshamn finns en arbetskonsulent som arbetar med att ordna platser för dig med ett LSS-beslut angående daglig verksamhet. Möjlighet finns att inneha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats utanför de traditionella gruppverksamheterna. Exempel på arbetsplatser är affärer, Räddningstjänsten, föreningar med flera. 

  • Publicerat: 2017-09-11 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?