Familjerätt och rådgivning

Från och med 1 maj 2017 kommer Cura Individutvecklning ta över ansvaret för familjerätten i Karlshamn.

Familjerätten bistår föräldrar, myndigheter och domstol i familjerättsliga frågor gällande faderskap, vårdnad, boende, umgänge, adoptioner med mera.

Familjerätten

  • Fastställer faderskap när barnets föräldrar inte är gifta med varandra/inte har ingått partnerskap.

  • Erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som i samband med eller efter separation är oeniga om hur de skall lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn.

  • Erbjuder föräldrar möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är helt överens och avtalet är till barnets bästa.

  • Inhämtar på begäran från domstol information och lämnar snabbupplysningar i ärenden gällande vårdnad, boende, umgänge med mera.

  • Genomför på uppdrag från domstol vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.

  • Anvisar dem som önskar adoptera ett barn till lagstadgad föräldrautbildning.

  • Utreder dem som ansöker om medgivande att få adoptera ett utländskt barn.

  • Ger information och rådgivning i familjerättsliga frågor.
  • Publicerat: 2017-07-25 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?