Fältgruppen

Fältgruppens arbetsuppgifter är att arbeta för och med ungdomar i åldern 13 till 18 år, för att förhindra eller bryta en negativ utveckling vad gäller missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Känner du som förälder eller tonåring en oro är ni välkomna att höra av er till Fältgruppen, se kontaktuppgifter till höger. 

Fältgruppen arbetar främst med:

  • Uppsökande arbete genom vistelse ute i ungdomsmiljöer
  • Information till skolor, föräldrar, föreningar med flera
  • Generella eller riktade gruppverksamheter för ungdomar
  • Verkställighet av ungdomstjänst (påföljd av dom från rättsväsendet)

 

Genom fältgruppens uppsökande arbete ute på fältet under helgkvällar/nätter, arbetar vi aktivt för att etablera en god kontakt med kommunens ungdomar. Vi vill i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp de ungdomar som på olika sätt befinner sig i riskzonen och kunna erbjuda rätt stöd och hjälp för att minska behovet av mer krävande insatser i framtiden. Fältgruppen samarbetar med skolor och andra myndigheter och aktörer i det drogförebyggande och det psykosociala arbetet som bedrivs för kommunens ungdomar.

Vid misstanke eller oro om att en ungdom befinner sig i riskzon, kallar vi ungdomen samt vårdnadshavare till orosamtal med fältsekreterare. Kvarstår oron efter samtalet görs en anmälan enligt 14 kap 1 § SoL av fältsekreterare till Mottagningsenheten, Förvaltningen för arbete och välfärd.

Fältgruppens syfte är att göra sig väl förtrogen med ungdomssituationen i kommunen och att knyta kontakt med ungdomar för att tidigt upptäcka dem som befinner sig i riskzonen och kunna erbjuda dem hjälp.

  

Karlshamns kommuns Nattgrupp

På helgerna utökas fältgruppen då samarbete sker med fritidsledare i den så kallade Nattgruppen. Karlshamns kommuns Nattgrupp består av tre fältsekreterare och tre fritidsledare. Nattgruppens arbetstider är förlagda till främst fredags- och lördagskvällar, men även vissa storhelger eller kvällar då det är skolavslutning, festivaler med mera. Nattgruppen nås på samma telefonnummer som Fältgruppen.

  • Publicerat: 2018-04-25 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?