Barn och familj

Barn håller vuxen i handen.

Foto: Caroline Kidebäck

Vårt arbete är inriktat på att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och föräldrar. Vi erbjuder bland annat råd och stöd, öppenvårdsverksamhet och hjälp vid vårdnad och umgänge. Denna service är helt avgiftsfri.


I vissa fall är vi skyldiga att utreda ett barns behov för att kunna erbjuda rätt insats. Detta görs antingen genom ansökan eller efter en anmälan.

Omsorgsförvaltningen lyder framförallt under Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB) och Lagen om vård av unga (LVU). Se mer under Styrande lagar i högermenyn.

Vi som arbetar har sekretess, det vill säga förbud att lämna ut en uppgift. Förbudet gäller både muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive utlämnandet av handlingar.

Information om att överklaga beslut.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?