Stöd till anhöriga och närstående

Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk eller som har funktionsnedsättning

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller att inte få någon egen tid. Ibland kan man behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som uppstått eller bara vara för sig själv, utan ansvar, om så bara för en stund. 

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Insatser som riktar sig till din närstående kan också fungera som ett stöd. Exempel på sådant stöd är avlösning i olika former som ger dig som vårdar en tids ledighet från ditt åtagande. Då måste din närstående själv ansöka om insatsen hos en handläggare som utreder behovet och fattar beslut. Om han eller hon av någon anledning inte har möjlighet att själv ansöka kan du göra det om din närstående ger dig en fullmakt. Ett annat alternativ är att överförmyndarnämnden tillsätter en god man.

Indirekt och direkt stöd till anhöriga i Karlshamns kommun

Indirekt stöd till anhöriga kallas det stöd och insatser som ges till den närstående, men som underlättar för, och avlastar den anhörige. Det är stöd som söks av den närstående som också är den som får insatsen. Stödet som kommunen ger kan också vara direkt riktat till den anhöriga. Sådant stöd kan exempelvis vara information, stöd, rådgivning och samtalsgrupper med mera.

Kontakta gärna anhörigsamordnaren för mer information, se kontaktuppgifter uppe till höger.

Exempel på stöd till närstående och dennes anhöriga är:

Avlösning
• Boendestöd
   - För personer med funktionsnedsättning
   - För personer med missbruksproblematik
   - För äldre personer (se även Hemtjänst
Dagverksamhet
Fixartjänst - hemhjälpen
God man
Hemtjänst - stöd i ordinärt boende
Personligt ombud inom socialpsykiatrin 
• Träffpunkterna

 


 

Hjälp och stöd – Översikt

Här länkas du direkt till informationssidor som kan vägleda dig som har frågor om vilken hjälp och vilket stöd som erbjuds i Karlshamns kommun.

 

 

 

Länktips, externa länkar:

Anhörighjälpen -Hemsida för dig som är anhörig till någon äldre. Här finns fakta, nyheter, tips med mera.

Hjälpmedelsinstitutet - Här finns information om Hjälpmedelsinstitutets arbete inom olika områden. Du kan söka i hjälpmedelsdatabaser, låna i biblioteket och anmäla dig till kurser eller ta del av andra tjänster.

(H)Järnkoll
Ett psykiskt friskare Sverige.

Kunskapsguiden
En nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På denna hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.

  • Publicerat: 2018-10-03 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
  • Etiketter: stöd till anhöriga,stöd till anhöriga som vårdar närstående,anhörigstöd
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?