Avgifter äldreomsorg

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som den enskilde erhåller. Det finns ett tak för vilken avgift kommunen kan ta ut, så kallad maxtaxa.

Det är viktigt att den enskilde söker de övriga bidrag som finns att söka, exempelvis bostadstillägg. Du som är pensionär och har låg inkomst kan ha rätt till ett bostadstillägg som söks via Pensionsmyndigheten.

Den som har beviljats insatser får ett individuellt avgiftsbeslut.

När du flyttar från din bostad till en lägenhet i särskilt boende riskerar du att drabbas av dubbla boendekostnader, vilket innebär att du har kostnader samtidigt för både din gamla och din nya bostad. Kompensation utgår i efterhand för de månader du har haft dubbla hyror för maximalt tre månader. För mer information och ansökningsblankett om ersättning för dubbla boendekostnader

Vid frågor om din avgift
Kontakta administrativ assistent på telefonnummer:
0454-810 42
0454-810 96

Autogiro kan erbjudas
Var vänlig kontakta administrativ assistent på telefonnummer:
0454-811 50

Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut.


Läs mer om Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. Avgifter

  • Publicerat: 2019-01-25 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?