Framtidens moderna särskilda boende skapas i Korpadalen

I Korpadalen är arbetet med att bygga framtidens moderna särskilda boende i full gång. 2017 väntas det nya boendet för äldre stå klart. Nyfiken på hur Östralycke kommer se ut efter om- och tillbyggnaden? Se bildspelet.   

I december 2014 gick byggstarten. 18 lägenheter, vilket motsvarar två av boendets totalt åtta avdelningar, flyttades då temporärt till de paviljonger som har byggts upp på parkeringen.

– Nu flyter arbetet på bra och vi följer produktionstidplanen. Vi har haft vädret med oss med en mild vinter. JSB med underentreprenörer sköter planering och utförande bra och verksamheterna runt omkring har stor förståelse och acceptans för bygget, säger Joakim Svanhall, projektledare från det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder som har fått uppdraget att bygga det nya särskilda boendet.

Fakta om framtidens Östralycke 

 • 92 tillgängliga och rymliga lägenheter som är cirka 35 kvm kommer rymmas i nya Östralycke.  
 • I cirka 40 av de 92 lägenheterna finns möjlighet till parboende.
 • Boendet ska ge den äldre trygghet och den fysiska miljön såväl inomhus som utomhus ska vara tillgänglig oavsett handikapp.
 • Östralycke får en förhöjd yt- och boendestandard som ska göra att boendet fungerar som en vårdanläggning enligt dagens gällande krav och lagar.
 • Samtliga åtta avdelningar kommer ha varsitt gemensamt vardagsrum med intilliggande mottagningskök och matplats.
 • En stor och luftig gemensamhetsdel för samtliga åtta avdelningar byggs i mitten. Därifrån når man de tillgängliga och skyddade innergårdarna.
 • Modern välfärdsteknologi kommer vara installerad i samtliga lägenheter. 
 • Boendet kommer att uppföras i två plan förutom en del som blir i tre plan.
 • Trevåningsdelen består av en ny tydlig och välkomnande entré, en samlad personaldel med kontor, omklädningsrum och pausrum samt lokaler för exempelvis fotvård, frisör och internt trivselbad.
 • Östralycke får nya entréer och hissar för bättre tillgänglighet.
 • I boendet byggs en så kallad barriärtvättstuga, den andra av sitt slag i Sverige. I en barriärtvättstuga tar man in smutsig tvätt från ett håll och ren tvätt går ut ett annat håll. Samtliga maskiner klarar hygienkraven och doserar vatten och tvättmedel efter behov vilket är bra för både miljön och eventuella allergiproblem.
 • Den beräknade kostnaden för om- och tillbyggnaden av Östralycke är 150 miljoner kronor, exklusive moms.
 • Det nya boendet planeras stå klart för inflyttning till sommaren 2017. 

Byggs i tre etapper

Östralycke byggs om och till i tre etapper och först ut har norra sidan varit.
– Nu är stommen för nybyggnadsdelen i norr klar liksom rivningen av ombyggnadsdelen. Här har vi nu påbörjat ombyggnaden, säger Joakim Svanhall.

I denna första etapp byggs bland annat ett nytt miljöhus och ett tvätteri i källardelen på nybyggnadsdelen och ett reservkraftsaggregat installeras. Efter semesteruppehållet som är mellan vecka 28 och 31 kommer det förberedande arbetet inför nästa etapp att påbörjas. I september flyttas kontor och i december sker nästa omflyttning av boende. Den nuvarande kontorsdelen kommer rivas i höst och vinter och en ny samlingslokal och personalutrymme kommer bland annat att byggas.

Mycket information och samarbete krävs

Att bygga om och till ett stort boende som dessutom ligger bredvid en skola och fritidsgård kräver planering, information och samarbete.
– Det här är en stor process med många människor inblandade. Den här typen av förändringar innebär alltid mer jobb och ansvar. Jag tycker att alla inblandade har skött detta på ett utmärkt sätt, säger Joakim Svanhall.

Han förklarar att den största utmaningen är att inte störa verksamheterna runt omkring samtidigt som byggarbeten ska fungera. Buller från byggarbetsplatsen förekommer samt driftstopp av vatten och el.

– Samarbete mellan verksamheterna fungerar bra. All personal för de olika verksamheterna i området påverkas såsom vårdtagare, anhöriga, besökare, skolan, köket, fritidsgården. Om- och tillbyggnad kräver därför mycket information och att alla får ta del av den.

Därför skapas nya Östralycke

Anledningarna till om- och tillbyggnaden av Östralycke är flera. En av anledningarna är att antalet äldre ökar i kommunen, precis som i hela Blekinge och landet. Detta medför att behovet av vård och omsorg och anpassade boendeformer också ökar. För att möta detta behov i Karlshamns kommun görs bland annat om- och tillbyggnaden av Östralycke. I Korpadalen skapas ett modernt och tillgängligt särskilt boende med lägenheter anpassade efter dagens lagar och krav.

 • Publicerat: 2015-06-18 av caroline.kideback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?