Foto: Leila Rudelius. Bildtext: Fr.v: kommunalrådet Per-Ola Mattson, Cecilia Barry, Pirjo Elovaara och Annika Olofsdotter Bergström från BTH, ungdomsspanaren Christian Fernlund och folkhälsosamordnaren Jennifer Tónlist.

Unga kvinnor ska få inflytande i stadsplaneringen i nytt projekt

2017-11-06 | Bo
I projektet Play/ce, som drivs av Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola, ska unga nyinflyttade kvinnor få inflytande i Karlshamns stadsplanering. Detta ska göras med hjälp av digitala medel och lekfulla metoder.

Pilotprojektet, där testandet av digitala spelverktyg och kreativ teknik kombineras med fysiska aktiviteter i staden, är i uppstartsfasen och ska pågå till slutet av maj 2018. Projektet kommer att arbeta med en fokusgrupp bestående av drygt tio nyinflyttade unga kvinnor i åldrarna 15-17 år. Dessa kommer att rekryteras inom den snaraste framtiden.

– Vi väljer att ha med unga kvinnor eftersom deras erfarenheter och upplevelser av staden är specifika och okända. Nyanlända Karlshamnsbor ser staden med nya ögon och ur nya perspektiv och vi vill ta del av dessa ungdomars upplevelser av staden, få veta vilka platser de undviker och varför, säger Annika Olofsdotter Bergström, doktorand på BTH.

Skapar nyfikenhet på en ny plattform 

Annika är doktorand i feministisk teknovetenskap vid BTH i Karlshamn och hon tänker använda sig av projektet som en del i sin senaste forskning. Förra året drev hon tillsammans med sin forskarkollega Pirjo Elovaara ”Ronneby Leker”, ett projekt i samverkan mellan forskare på BTH, Ronneby kommun och nyanlända kvinnor från Syrien.

– Detta projekt ska, liksom det i Ronneby, skapa en form av nyfikenhet på en plattform som inte funnits tidigare, säger Christian Fernlund, ungdomsspanare på Navigatorcentrum.

 Tryggare och roligare stadsdelar

I projektet möts teknik med den fysiska världen och man kommer att experimentera med tillvaron.

– I Play/ce kommer vi bland annat att använda oss av ny teknik som drönare och 3D för att sedan föra in materialet i spelverktyget Cities: Skylines. Genom Cities: Skylines kan vi på kommunen se hur vi kan ändra våra stadsdelar så de känns tryggare och roligare att vistas i, säger Jennifer Tónlist, folkhälsosamordnare i Karlshamns kommun.

Behöver få in de ungas tyckande och tänkande

– Vi behöver få in de ungas perspektiv och tyckande i större omfattning än vad vi får idag. Denna metod att få med ungdomarna i den demokratiska processen är annorlunda och förhoppningsvis framgångsrik. Sen när vi får in slutmaterialet om hur de ser på vår stad är det viktigt att vi i kommunen gör något av idéerna och förslagen, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunalråd i Karlshamn.

BTH är den största operativa kraften i projektet.

– Vi är så glada över att Karlshamns kommun ville ta sig an detta projekt, det är inte alla kommuner som skulle våga släppa loss oss! säger Pirjo Elovaara, lärare i Medieteknik på BTH.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?