Foto:

Välkommen att lämna synpunkter om förlängd drift Mörrums avloppsreningsverk

2018-05-08 | Bo
Karlshamns kommun har beslutat att Mörrums avloppsreningsverk ska läggas ned och avloppsvattnet överföras till Sternö avloppsreningsverk. Men kommunen behöver tillstånd att driva avloppsreningsverket i Mörrum även under år 2019. Med anledning av detta bjuder Karlshamns kommun in till samråd.

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för tidsbegränsad förlängd drift vid Mörrums avloppsreningsverk.

Karlshamns kommun har beslutat att Mörrums avloppsreningsverk ska läggas ned och avloppsvattnet överföras till Sternö avloppsreningsverk. Detta skulle enligt planen varit genomfört i dagsläget, men på grund av pågående process hos Lantmäteriet avseende ledningsförrättning på en kort del av sträckan för överföringsledningen har det inte varit möjligt att färdigställa projektet.

Kommunen saknar rådighet i denna process och som det ser ut nu bedömer kommunen att de sista delarna av projektet kommer kunna färdigställas först under år 2019. För att säkerställa en miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbar hantering av avloppsvattnet från Mörrum och Elleholm behöver kommunen tillstånd att driva avloppsreningsverket i Mörrum även under år 2019. Mer information finns i bilagt samrådsunderlag (även längst upp till höger). Med anledning av detta bjuder Karlshamns kommun in till samråd.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till projektets miljökonsult: WSP Sverige AB, Att: Emma Sjögren, Box 34, 371 21 Karlskrona, E-post: emma.sjogren@wsp.com

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 1 juni 2018.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?