Foto: Krisztina Andersson

Ökad driftsäkerhet med egen bilvård

2017-06-16 | Bo
Karlshamns kommun startar bilvård i egen regi för kommunens leasingbilar. Verksamheten har varit igång under en provperiod och i september drar man igång på allvar.

Tidigare har kommunens olika verksamheter och enheter själva svarat för skötseln av leasingbilarna. Bilvården har därför fungerat olika beroende på personella förutsättningar och tidsmässiga möjligheter. Skötseln av leasingbilarna har tagit tid ifrån det ordinarie arbetet, särskilt för personalen på omsorgsförvaltningen. Nu tar Karlshamns kommun därför ett samlat grepp kring den fortsatta skötseln och bilvården av kommunens cirka 150–170 leasingbilar. Avlastning, säkerhet och ekonomisk hållbarhet står i fokus för verksamheten.

Bildtext: Sandra Johansson och Pelle Karlsson, ansvarig för Bilvården, stämmer av checklistan.

– Personal, som exempelvis inom hemtjänsten och andra verksamheter som nyttjar leasingbilar, ska inte lägga tid på att sköta bilarna utan få mer tid till brukarna. Bilvården kommer att avlasta verksamheterna och förebygga onödiga körningar till och från olika tvätthallar. Med den här modellen får man samordningsvinster och en enhetlighet i skötseln av leasingbilarna. Kommunen måste förvalta sitt kapital på ett förnuftigt och hållbart sätt, i slutänden handlar det om skattepengar, säger Pelle Karlsson, chef för städservice i Karlshamns kommun och ansvarig för Bilvården.  

Ytterligare en aspekt som lyfts fram i satsningen är säkerheten. Genom att leasingbilarna regelbundet ses över när det gäller däcktryck, olja, spolarvätska samt exteriör och interiör bilvård, behålls driftsäkerheten och bilarna blir säkrare att köra.

– Bilarna är arbetsplatser för personalen stora delar av arbetstiden, säkerheten är därför viktig, säger Thomas Chevrell, fordonsansvarig.

Det är också en fråga om varumärke och vilket budskap Karlshamns kommun vill kommunicera såväl externt som internt i organisationen.

– Det är betydligt trevligare med en ren och driftsäker bil, och betydligt lättare att fortsätta hålla bilen ren om den är i ordning, säger Thomas Chevrell.

Bilvården genomförs i samverkan med arbetsmarknadsavdelningen Arbetscentrum.

 

Text och foto: Krisztina Andersson

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?