Foto: Karlshamns kommun

Samråd om ytvattenuttag från Mörrumsån

2017-12-04 | Bo
Karlshamns kommun bjuder in till samråd angående ytvattenuttag från Mörrumsån för allmän reservvattentäkt.

För att säkerställa en driftsäker och långsiktigt hållbar vattenförsörjning har kommunen under en längre tid arbetat med att identifiera vattenresurser som skulle kunna fungera som reservvattentäkt. Arbetet visar att Mörrumsån är den enda vattenresurs som uppfyller kraven på kvalitet och kvantitet.

Med anledning av detta bjuder Karlshamns kommun in till samråd i Medborgarhuset i Svängsta den 18 december 2017 kl. 18-20,

Klicka här för mer information och inbjudan till samråd.

Skriftliga synpunkter skickas till Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn eller via mail till samhallsbyggnad@karlshamn.se senast den 19 januari 2018.

För mer information, kontakta projektledare  Christer Martinsson, 0454-814 04.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?