Lex Sarah-utredning efter rapport om ekonomiska övergrepp

2018-10-09 | Bo
I rapporten framgår att tre brukares privata medel om totalt 2 500 kronor saknas. Utredningen har inte kunnat visa hur pengarna har försvunnit.

Enligt rapporten försvann pengar från tre brukares respektive värdeskåp under sommaren. I ett av fallen var det brukarens god man som uppmärksammade att 1 500 kronor saknades. Enligt överenskommelse ska kontaktman svara för brukarens ekonomi men otydlighet och brister i rutiner har gjort att brukaren ändå har haft tillgång till värdeskåpet där pengar förvaras. Inget uttag har registrerats på insättnings- och uttagslistan under den aktuella perioden. I de två övriga fallen var det anhöriga som uppmärksammade att 500 kronor saknades för respektive brukare. Personalen uppmanade anhöriga att polisanmäla händelsen.

Utredningen fastslår att när brukarna själva eller deras anhöriga ansvarar för ekonomin händer det att brukarna lämnar sina nyckelarmband utan uppsikt i den egna lägenheten och i gemensamma utrymmen. Detta konstaterar man beror på brister i information och kommunikation kring vikten av att förvara nyckelarmbanden på ett säkert sätt. Möjligen kan armbandens otympliga utformning bidra till att brukarna tar av sig dem och därmed lämnar dem utan uppsikt.

Utredningen har inte kunnat visa hur pengarna har försvunnit.

Bedömning och åtgärder

I utredningen framgår det att rutiner inte har följts samt att det finns brister i information och kommunikation kring säker förvaring. Två av brukarna upplever en ökad otrygghet efter det inträffade. 

Enhetschefer i särskilt boende säkerställer nu att  brukare och anhöriga som själva ansvarar för privata medel blir informerade i samband med inflyttning om vikten av att förvara nyckelarmband till lägenhet, värdeskåp och värdesaker på ett säkert sätt.

Enhetschefer ansvarar även för att behörigheter enbart lämnas efter beslut från enhetschef om vad behörigheten avser.

Verksamhetschef ansvarar för att uppdatering av rutinen

”Förvaltning av enskildas privata medel” samt för att ta fram mer användarvänliga nyckelarmband. 

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?