Foto: Leila Rudelius

Final på torget för Krisberedskapsveckan

2018-06-02 | Bo
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Kom till torget i Karlshamn idag lördag den 2 juni och lär dig hur du förbereder dig inför en samhällskris.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som handlar om att förbättra allmänhetens riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Sverige är ett tryggt land och vi är många som är mer eller mindre oförberedda på en större kris. Men det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vet du vad du ska göra om vatten, el eller till exempel mobilnätet slås ut i flera timmar eller kanske dagar och veckor? Under krisberedskapsveckan som avslutas idag lördag den 2 juni får du möjlighet att lära dig! 

Under krisberedskapsveckan riktar Karlshamns kommun uppmärksamheten mot detta tillsammans med frivilligorganisationer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har det övergripande ansvaret för landets beredskap för samhällskris. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. Under denna vecka får alla hushåll broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i brevlådan. I den finns mycket matnyttig information, läs den! ​Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. 

Detta händer i Karlshamn under krisberedskapsveckan:

Lördagen den 2 juni: Arrangemang på torget i Karlshamn där kommunen, Karlshamns Lottakår, Blekinge Bilkår, Civilförsvarsförbundet, FAK, Frivilliga automobilkåren och FRG, frivilliga resursgruppen medverkar. Det blir bland annat:

  • visning av två typer av bandvagnar
  • hjärt- och lungräddning
  • demonstration av hur man lagar mat utan el
  • visning i hur man håller sig varm när elen går – barn får bland annat bygga kojor under bord
  • tävling ”Vinn en krislåda” med fina priser
  • kommunens frågelåda ”Saker jag undrar över ifall att samhällsfunktionerna skulle sluta fungera och allt vändes upp och ner”. (Svar på frågorna ges på den kommunala webben karlshamn.se under vecka 23 och 24)
  • utdelning av broschyrer, flyers, give aways etc.

28/5-2/6: Utställning på Stadsbiblioteket/Kulturbyrån om  krisberedskapsveckan och information från Lottakåren och andra frivilligorganisationer. Spelet  ”Klarar du krisen?”  kan spelas på plats. 

Utställning på Rådhuset i Karlshamn om kriser och visning av en krislåda. Här finns också en frågelåda ”Saker du undrar över ifall att samhällsfunktionerna skulle sluta fungera och allt vändes upp och ner”. Lottakårens och andra frivilligorganisationers informationsmaterial finns att tillgå.

 

Kontakta MSB:s kontaktcentrum 

Har du frågor om broschyren Om krisen eller kriget kommer?  Fram till 29 juni svarar MSB:s kontaktcentrum på frågor via chatt, e-post eller sociala medier. Det går också att ringa. Personer från MSB och frivilliga organisationer svarar på frågorna.
Till Kontaktcentrum 

Bildspel över aktiviteterna på torget idag den 2 juni:

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?