Foto: Leila Rudelius

Enkät om framtida boende skickas ut till pensionärer

2017-11-29 | Bo
I dagarna kommer drygt tusen pensionärer att få en enkät i brevlådan från kommunens stadsbyggnadsavdelning. Kommunen vill nämligen veta hur personer över 65 år vill bo i framtiden.

Karlshamns kommun håller på att ta fram en ny strategi för bostadsförsörjning. Därför är det viktigt att undersöka kommuninvånarnas nuvarande och framtida bostadsbehov. Bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för en långsiktig planering och utveckling av bostäder i kommunen, och senast kommunen tog fram ett sådant program var 2012. Det är nu dags att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram och enkäten som skickas ut till vissa pensionärer är en viktig del i detta arbete. 

Hoppas få många svar för brett underlag

Enkätundersökningen, som nu skickas ut till kommunens ensamstående invånare över 65 år som bor i småhus, är frivillig och anonym. Invånarna ska skriftligen få svara på tolv frågor som hur deras bostadssituation ser ut idag och hur de vill att den ska se ut i framtiden.

När man fyllt i enkäten postar man det portofritt på närmaste postlåda. De svar man får in till Stadsbyggnadsavdelningen ska tas hänsyn till när man planerar framtidens boenden.

– Vi hoppas att så många som möjligt svarar och skickar tillbaka enkäten så fort som möjligt så att vi får ett brett underlag att ta hänsyn till när vi planerar framtidens boenden, säger Jens Löfqvist, planarkitekt i Karlshamns kommun, som passar på att tacka alla medverkande på förhand.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?