Medling

Medling är ett muntligt förfarande där behovet av skriftväxling är begränsat. Målet med medling är att gemensamt hitta en lösning som kan accepteras av båda parter.

Medlarens uppdrag består i att som opartisk och oberoende person verka för att konsumenten (K) och näringsidkaren (NI) finner en lösning .

Medlaren informerar, ger synpunkter och bistår parterna med kreativa förslag för att nå en effektiv och för parterna acceptabel förhandlingslösning av tvisten. Medling bygger på frivillighet .

Förfarandet bygger på att parterna under hela medlingen är eniga om att det är meningsfullt att försöka hitta en förhandlingslösning på tvisten.

Konsument Karlshamn stöder K och NI i försök att lösa tvisten genom medling, denna kan ske i lokaler hos oss eller på plats hos K eller NI.

Om Konsument Karlshamn inte lyckas medverka till att lösa tvisten hänvisas konsumenten vidare till:

  • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  • Tingsrätten eller annan instans beroende på frågans karaktär
  • Publicerat: 2018-01-31 av daniel.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?