Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad heter den senaste Folkhälsorapporten som Landstinget Blekinge har sammanställt över Blekingebornas hälsa. Folkhälsorapporten kan utgöra en vägledning för landsting, kommuner och övriga relevanta aktörer i arbetet med att prioritera folkhälsoinsatser i länet.

I undersökningen har frågor ställts kring hur vi mår, hur vi lever och under vilka villkor vi lever? Det är många faktorer som har inverkan på vår hälsa och genom regelbundna undersökningar kan vi följa utvecklingen i länet.

Folkhälsorapporten visar skillnader i hälsa så som att:

 • Yngre mår bättre än äldre
 • Män överlag mår bättre än kvinnor
 • Högutbildade mår bättre än lågutbildade
 • Höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare
 • Sjukskrivnings- och ohälsotalet är högre i Blekinge jämfört med riket

 

Då det gäller levnadsvanor ser vi bland annat att:

 • Blekingeborna har en lägre alkoholkonsumtion än svenskar generellt
 • Andelen fysiskt aktiva har ökat försiktigt över de senaste åren
 • En större andel kvinnor under 25 år och kvinnor i åldern 41-60 år röker dagligen

 

Det finns även tydliga skillnader i livsvillkor i Blekinge jämfört med riket där vi ser att:

 • Den genomsnittliga disponibla inkomsten är lägre
 • Utbildningsnivån är lägre
 • Ungdomsarbetslösheten är högre
 • De sociala relationerna är svagare

 Detta visar på tydliga utmaningar för Blekinge i folkhälsofrågorna. Som nästa steg i folkhälsoarbetet har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram av Landstinget, länets fem kommuner, länsstyrelse samt region som ska utgöra en grund för länets folkhälsoarbete.

Till höger här kan du läsa rapporten i dess helhet samt en populärversion av den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

 • Publicerat: 2015-09-29 av ameli.hultman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?