Folkhälsorapport 2017

Varje år släpper Folkhälsomyndigheten en rapport med en sammanställning av folkhälsoläget i Sverige. Övergripande resultat från senaste årsrapporten, Folkhälsans utveckling 2017 visar att hälsa varierar utifrån socioekonomisk situation samt att hälsoklyftorna har ökat de senaste tio åren. Det finns även tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och att övervikt är ett växande folkhälsoproblem som berör ungefär hälften av landets befolkning. Om du vill titta närmare på rapporten finner du den till höger om texten.

Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad heter den senaste Folkhälsorapporten som Landstinget Blekinge har sammanställt över Blekingebornas hälsa. Folkhälsorapporten kan utgöra en vägledning för landsting, kommuner och övriga relevanta aktörer i arbetet med att prioritera folkhälsoinsatser i länet.

I undersökningen har frågor ställts kring hur vi mår, hur vi lever och under vilka villkor vi lever? Det är många faktorer som har inverkan på vår hälsa och genom regelbundna undersökningar kan vi följa utvecklingen i länet.

Folkhälsorapporten visar skillnader i hälsa så som att:

 • Yngre mår bättre än äldre
 • Män överlag mår bättre än kvinnor
 • Högutbildade mår bättre än lågutbildade
 • Höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare
 • Sjukskrivnings- och ohälsotalet är högre i Blekinge jämfört med riket

Då det gäller levnadsvanor ser vi bland annat att:

 • Blekingeborna har en lägre alkoholkonsumtion än svenskar generellt
 • Andelen fysiskt aktiva har ökat försiktigt över de senaste åren
 • En större andel kvinnor under 25 år och kvinnor i åldern 41-60 år röker dagligen

Det finns även tydliga skillnader i livsvillkor i Blekinge jämfört med riket där vi ser att:

 • Den genomsnittliga disponibla inkomsten är lägre
 • Utbildningsnivån är lägre
 • Ungdomsarbetslösheten är högre
 • De sociala relationerna är svagare

 Detta visar på tydliga utmaningar för Blekinge i folkhälsofrågorna. Till höger här kan du läsa rapporten i dess helhet samt en populärversion av den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

Karlshamns kommun har tagit fram en folkhälsopolicy för att arbeta med folkhälsofrågan utifrån tre fokusområden: Psykisk hälsa, hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor och ANDT. Läs mer om folkhälsopolicyn bland länkar.

 • Publicerat: 2017-12-20 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?