Karlshamn stöder ett rökfritt Sverige 2025

Karlshamns kommun jobbar aktivt för att motverka tobaksanvändningen bland unga och vuxna. Därför var det naturligt för kommunen att även ställa sig bakom Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025.

 

 

Största riskfaktorn för sjukdom och död
Rökningen beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Kommunstyrelsen i Karlshamn tog under sitt förra möte, som andra kommun i Sverige, beslut om att stötta Tobacco Endgame, som är ett opinionsbildande projekt som jobbar för att rökningen ska vara starkt reducerad till år 2025 och inte längre vara ett dominerande folkhälsoproblem.
– Jag är stolt över att jobba i en kommun som prioriterar tobaksfrågan och ställer sig bakom Tobacco Endgame - det är ett stort steg i rätt riktning i vårt tobaksförebyggande arbete, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

Andra kommunen i landet som gått med
Det är ett hundratal organisationer, förbund, landsting, regioner och föreningar som stöttar folkhälsostrategin Tobacco Endgame, men än så länge inte så många svenska kommuner – närmare bestämt tre. Härjedalens kommun var först, Karlshamns kommun den andra och Essunga den tredje och senaste. Att vara med i Tobacco Endgame, som bedrivs av oberoende tankesmedjan Tobaksfakta, innebär att kommunen bland annat ska sprida information om konsekvenser med rökning, skapa fler rökfria miljöer, förbättra och stärka kommunens tobaksprevention.
– Mycket i Tobacco Endgames strategi går i linje med det arbete som vi redan bedriver här i Karlshamn – både på lokal nivå och i det länsgemensamma projektet Tobaks fria Barn och Ungdomar, TBU.

Många flickor röker
Förra årets levnadsvaneundersökning bland kommunens ungdomar visade att drygt 20 procent av flickorna i årskurs nio röker, vilket var ett högre antal än i södra Sverige. Hur situationen ser ut idag får vi snart veta.
– Jag håller på att sammanställa årets enkät och kommer att presentera resultatet om några veckor, säger Jenny.
Den 13 juni börjar fem skolungdomar sitt kommunala sommarjobb som går ut på att arbeta förebyggande mot tobak, en åtgärd som Jenny hoppas ska falla väl ut.
– Kommunfullmäktige har satt ett mål som säger att Karlshamns kommun ska minska tobaksanvändandet 10 procent årligen från och med 2016 – något som jag hoppas och tror är fullt möjligt, säger Jenny.

Läs mer om Tobacco Endgame på Tobaksfaktas webbsida.

  • Publicerat: 2016-05-18 av caroline.kideback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?