ANDT

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak.

Alkohol, narkotika, doping och tobak är prioriterade områden som har särskilt fokus för Karlshamn kommuns pågående samt kommande arbete. Området är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort.

Utgångspunkt är den nationella strategin för ANDT-politiken med det övergripande målet:

Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Detta innebär:

  • Nolltolerans mot narkotika och doping
  • Att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, genom att bl. a. minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.


Barn och unga är en betydande målgrupp i det förebyggande arbetet vad det gäller ANDT. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping eller tobak och samtidigt erbjudas det stöd de behöver. En hälsofrämjande skola är en viktig del tillsammans med ett ökat föräldradeltagande i det förebyggande arbetet. 

 
  • Publicerat: 2018-01-10 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?