Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Avverkning i Svängsta

Vecka 33 - tills vidare
Med start i slutet på vecka 33 kommer det att genomföras skogsavverkning i Karlshamns kommuns skogar i de västra delarna av Svängsta. Det är ett granskogsområde i anslutning till Skogsfalkens belysta elljusspår som kommer att avverkas. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

För mer information, kontakta parkenheten, kontaktuppgifter finns till höger.

Ny vattenläcka i Elleholm

Läckan i Elleholm som uppdagades under tisdagsmorgonrn är hittad. Det kommer dessvärre att vara fortsatt dåligt tryck under dagen. Vattnet kan försvinna helt i västra Ellehom när VA-enheten stänger av för att laga. Vattentankar kommer att ställas upp i korsningen Svenstorpsvägen-Elleholmsvägen och i korsningen Elleholmsvägen-Norrgående väg mot Elleholms Kyrkogård.

Vi återkommer med mer information så fort som möjligt om när läckan kan vara lagad.

Bekämpning av jättelokor

Under växtsäsongen
Jättelokan bekämpas i utsatta områden i Karlshamns kommun. Växten bekämpas dels då det är en främmande art som kan tränga ut den naturliga vegetationen och dels då saften från jättelokan kan ge brännskador på människors hud.
När bekämpning pågår kommer skyltar i området upplysa om detta.
Håll avstånd från platser där bekämpning pågår.
Gå inte i områden där ni ser färska rester efter bekämpningen.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

14 september 2017

På grund av nattens åskoväder är det kabelfel på Dressinvägen i Mörrum, Nya stan, Stärnö, Oljehamnsvägen, Kattkroken mellan Torarp och Tostarp och Björnbärsstigen i Karlshamn. Felsökning pågår.

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2017-09-14 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?