Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Läcka orsakar begränsad framkomlighet i trafiken, Oljehamnsvägen vid infarten till Munkagården

13 december

En läcka på en avloppsledning i korsningen Oljehamnsvägen - infart Munkagården begränsar kraftigt framkomligheten på platsen. Arbetet med att åtgärda läckan pågår. Tack för att ni som påverkas visar försiktighet i trafiken och tålamod.

 

Badhusparken renoveras

Oktober 2018 - tills vidare

Dammen och vattentrappan i Badhusparken i Asarum renoveras.
Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner. 

Arbetet återupptas till våren.

 

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

Trafikljusen vid avfart McDonalds

11 januari, 2019

Det är ett fel på trafikljuset vid McDonalds, vilket gör att väntetiderna är något längre. Åtgärd är inplanerad. 

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Kabelfel som påverkar belysningen vid Hamngatan/Borgmästargatan/Erik Dahlbergsvägen

17 januari, 2019

Ett kabelfel gör att belysningen är släckt i nedan markerat område. Felsökning pågår.

Avbrott på belysning på motionsspåret vid Asarums IP

23 oktober, 2018

Det är ett elfel på det belysta motionsspåret som går vid Asarums IP. Det innebär att en del av lamporna längs med spåret är släckta. Vi arbetar så fort som möjligt för att avhjälpa felet.

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2019-01-17 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?