Stationsområdet

Området vid järnvägsstationen i Karlshamn ska förvandlas till en ny levande stadsdel. Projektet Stationsområdet lockar med ett centralt men samtidigt kustnära boende med bra kommunikationer som ska underlätta för pendlare. En cykelbro från stationen över till Prästslätten finns i visionen. 

Helt utbyggt om 10-15 år

Stationsområdet är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt som bottnar i kommunens översiktsplan. Det kommer att ta 10-15 år för att bygga ut hela det aktuella området som förbinder stationen med stadskärnan. Utbyggnaden sker i dialog med intressenter och medborgare. 

500 nya bostäder

Totalt förväntas den nya stadsdelen generera drygt 500 bostäder med en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer. Den första etappen består av ett punkthus med 6-8 våningar som kan vara inflyttningsklart år 2018. 

  • Publicerat: 2017-06-02 av fredrik.ek@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?