Karlshamn 5:20, Saltsjöbaden

En ansökan om bygglov för Saltsjöbaden; fastigheten Karlshamn 5:20 är inlämnad. Ansökan avser nybyggnad av byggnad som är avsedd för kultur- och besöksverksamhet omfattande utställningar, möten, vigslar, konferenser, sammanträden och representation samt serveringsmöjligheter.

Nu finns det möjlighet för boende och fastighetsägare i närområdetsamt allmänheten att lämna synpunkter. Senast den 28 maj ska synpunkterna ha kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset,37481 Karlshamn.

Handlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen och till höger här på hemsidan.

Byggnadsnämnden

 

 

  • Publicerat: 2018-05-09 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?