Kungörelse om bygglov på fastigheten Emigranten 1, Östra piren

En ansökan om bygglov har inlämnats på fastigheten Emigranten 1. (Östra piren)

Ansökan avser nybyggnad av forskningscenter, kontor konsertsal, biograf och restaurang.

Nu finns möjlighet för boende och fastighetsägare i närområdet samt allmänheten att lämna synpunkter. Senast den 19:e juni 2017 ska synpunkterna ha inkommit till byggnadsnamnden@karlshamn.se eller till samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, 37481 Karlshamn.  

Handlingar finns till höger.

Vid frågor kontakta bygglovarkitekt Jonas Ronsby 0454-81686 jonas.ronsby@karlshamn.se

Byggnadsnämnden

  • Publicerat: 2017-05-31 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?