Sotning

Sotare.

Sotningsenheten svarar för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontroller i Karlshamns kommun. Observera: om du har förhinder eller vill ändra en tid ring 0454-814 50.

  • Publicerat: 2017-07-06 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?