Sotning

Sotare.

Sotningsenheten svarar för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontroller i Karlshamns kommun. Observera: om du har förhinder eller vill ändra en tid ring 0454-81 000. Vid soteld eller andra akuta ärenden ring 112.

  • Publicerat: 2019-01-18 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?