Aktuella planarbeten

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och utställning/granskning. Under dessa perioder finns det tillfälle att påverka planeringen genom att lämna in synpunkter. 

Synpunkter kan sändas till Stadsbyggnadsavdelningen via post eller e-post till adresserna i högerspalten.

 

Planer som du har möjlighet att påverka

Detaljplan för Matvik 1:40 m.fl.
Granskning 25 februari - 15 mars 2019

Övriga pågående planer

Detaljplan för Asarum 3:23 m.fl. (Bangolfen)

Detaljplan för Nyponblomman 8

Detaljplan för Stampens trädgård 2 m.fl (Best Western)

Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell

Detaljplan för Älgen 5 m.fl

Detaljplan för del av Froarp 4:7 (Nytt vattenverk)

Detaljplan för del av Matvik 1:32

Detaljplan för Lasarettet 7 m.fl.

Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen)

Detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl, Hällaryd

Havsplan för Blekinges kustkommuner

Ny Avfallsplan för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn)

Detaljplan för Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. (Asarums IP)

Detaljplan för Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl., (Lindemo)

Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (Stärnö brytningsområde)

Detaljplan för Hasseln 2 m.fl. (Österport

Laga kraftvunna planer

Strategiska program

Strategiskt program för Hällaryd

Detaljplaner

Detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m fl (Höralyckan), Mörrum

Detaljplan för del av Karlshamn 4:1, (Etapp 1 stationsområdet)

Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl., (Asarums centrum

Ändring av stadsplan B50 för fastigheten Tegelbruket 5 i Asarum

Ändring av byggnadsplan B1 i Asarum

Detaljplan för del av Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället)

Detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. (Östralycke)

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av stadsplan A165 (Dalgången)

Detaljplan för del av fastigheten del av Asarum 11:7

Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 m fl (Bryggeritomten)

Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12

Detaljplan för Knoppen 12

Detaljplan för fastigheterna Hyacinten 2 och Hyacinten 9

Detaljplan för Mörrum 73:4 och 73:8 m.fl., (Mörrums centrum)

Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl., (Blekingesjukhuset)

Detaljplan för del av Torarp 4:13

Detaljplan för del av Sandvik 1:1

Översiktsplan för Karlshamn - Karlshamn 2030

Detaljplan för Borås 12

Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1

Detaljplan för Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2.

Detaljplan för Karlshamn 9:50

Ändring av detaljplan A370 för fastigheten Krokodilen 3 i Karlshamn

Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken)

  • Publicerat: 2019-02-22 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplanering,Detaljplan,Planhandlingar,Samråd,Granskning,utveckling,byggplaner,planprojekt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?