Aktuella planarbeten

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och utställning/granskning. Under dessa perioder finns det tillfälle att påverka planeringen genom att lämna in synpunkter. 

Synpunkter kan sändas till Stadsbyggnadsavdelningen via post eller e-post till adresserna i högerspalten.

 

Planer som du har möjlighet att påverka

Detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl, Hällaryd
(Samråd pågår från 17 september till och med 12 oktober 2018.) 

Övriga pågående planer

Havsplan för Blekinges kustkommuner

Ny Avfallsplan för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn)

Detaljplan för Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. (Asarums IP)

Detaljplan för Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl. (Höralyckan)

Detaljplan för Älgen 5 och Karlshamn 2:1 m.fl

Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl., (Södra Cell

Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl., (Lindemo)

Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (Stärnö brytningsområde)

Detaljplan för Hasseln 2 m.fl. (Österport

Detaljplan för del av Froarp 4:7 (Nytt vattenverk)

Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen)

Detaljplan för del av Matvik 1:32

Detaljplan för Matvik 1:40 m.fl.

Laga kraftvunna planer

Strategiska program

Strategiskt program för Hällaryd

Detaljplaner

Detaljplan för del av Karlshamn 4:1, (Etapp 1 stationsområdet)

Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl., (Asarums centrum

Ändring av stadsplan B50 för fastigheten Tegelbruket 5 i Asarum

Ändring av byggnadsplan B1 i Asarum

Detaljplan för del av Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället)

Detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. (Östralycke)

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av stadsplan A165 (Dalgången)

Detaljplan för del av fastigheten del av Asarum 11:7

Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 m fl (Bryggeritomten)

Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12

Detaljplan för Knoppen 12

Detaljplan för fastigheterna Hyacinten 2 och Hyacinten 9

Detaljplan för Mörrum 73:4 och 73:8 m.fl., (Mörrums centrum)

Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl., (Blekingesjukhuset)

Detaljplan för del av Torarp 4:13

Detaljplan för del av Sandvik 1:1

Översiktsplan för Karlshamn - Karlshamn 2030

Detaljplan för Borås 12

Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1

Detaljplan för Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2.

Detaljplan för Karlshamn 9:50

Ändring av detaljplan A370 för fastigheten Krokodilen 3 i Karlshamn

Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken)

  • Publicerat: 2018-09-14 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplanering,Detaljplan,Planhandlingar,Samråd,Granskning,utveckling,byggplaner,planprojekt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?