Nyheter

Detaljplaner som du kan påverka

Arbetet med våra detaljplaner pågår ständigt. Du kan vara med och påverka detaljplaner som är ute på samråd och granskning genom att skicka in dina synpunkter till oss. Vilka planer du kan på verka just nu hittar du här.


Ändrade telefontider

Från och med måndagen den 21 september 2015 har stadsmiljöavdelningens bygglovspersonal ändrat sina telefontider. Personalen har då telefontider mellan klockan 13 och 16 alla dagar utom onsdag. Stadsmiljöavdelningen omprövar och utvärderar ständigt sina kommunikationskanaler med allmänheten. Det har uppkommit behov av mera regelbundna men begränsade telefontider. Vår förhoppning är att vi på detta sätt uppnår bättre tillgänglighet och frigör mera tid för effektiv handläggning som gynnar våra medborgare.

För kontakt övrig tid ber vi er att maila en handläggare inom stadsmiljöavdelningens bygglovsgrupp.

  

  • Publicerat: 2016-04-11 av anna.terning@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?