Adresser

Karlshamns kommuns Lokala Ordningsföreskrifter
Adressnummerskyltar
22 §

Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.
Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på den offentliga plats adressnumret avser.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och underhålla sin adressnummerskylt.

Uppgift om namn på gator, vägar och offentliga platser samt för fastigheten bestämda adressnummer meddelas av byggnadsnämnden.

Vid behov av ny eller justering av befintlig adress, kontakta mätningsingenjör
Håkan Dagnell  tel 0454-816 64. 

 

Belägenhetsadressen  för en fastighet erhålles genom att mäta antalet 10-tal meter från vägens början. (Ex. 350 m = 35) Omvänt kan således avståndet till den sökta adressen beräknas genom att multiplicera adressnumret med 10. Adresser med udda nummer ligger på vänster sida och adresser med jämna nummer ligger på höger sida, räknat från vägens början. Fastigheter vid avtagsväg som ej har eget namn får adress från huvudväg med ett tillägg som anger avståndet från huvudvägen.

Exempel

 Fastigheten är belägen

KNUTSBERGSVÄGEN 74

på höger sida ca 740m från Vekerumsvägen.

 

 

KNUTSBERGSVÄGEN 48-12

vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 480m från Vekerumsvägen på höger sida. Därefter ca 120m in på denna väg och på höger sida.

   

KNUTSBERGSVÄGEN 63-9

vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 630m från Vekerumsvägen på vänster sida. Därefter ca 90m in på denna väg och på vänster sida.

 

Bildbeskrivning av adress

Foto: Bild adresser

  • Publicerat: 2018-10-10 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?