Mätning, kartor och geografiska informationssystem (GIS)

Mätningskontoret tar fram och underhåller kommunala kartor och kartdatabaser, utför mätningsuppdrag i fält, t.ex. husutsättningar. Ansvarar också för kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Kartteknisk service

 • Baskartor och adresskartor i analog och digital form över kommunens samtliga tätorter.

 • Kartor (tomtkartor) över fastigheter inom Karlshamns tätort.

 • Nybyggnadskartor inom kommunen. Beställning görs på Bygglovskontoret 

 • Turist- och översiktskartor inom kommunen.

 • Digital karttjänst om byggnaderna i rutnätsstaden där du kan söka kvarter eller adress och se vad som gäller för respektive kvarter i detaljplanen. Du kan ladda ner hela planen, se riksintressets utbredning i kartan och klicka dig fram till beskrivning och dokument hos Länsstyrelsen. Du kan även se flygfoton, mäta i kartan, visa/söka position, dela kartbilden med en länk eller skriva ut den som PDF. 

 • Digital karttjänst om detaljplaner.  Här kan du se vilka byggplaner det finns i ett visst område eller vad detaljplanen säger om en tomt eller fastighet. 

För information om kartteknisk service ring telefon 0454-816 64 eller 0454-56 35 33.

Mätningsteknisk service

 • Stomnätspunkter inkl. punktskisser.

 • Utstakningar och inmätningar inkl. redovisning på lämpligt kartmaterial.

 • Husutstakningar och kontrollmätningar. 

 • Gränsutvisningar.

För information om mätningsteknisk service 0454-816 64.

Adresservice

 • Väg- och gatuadresser till fastigheter inom kommunen.

För information om väg- och gatuadresser 0454-816 64.

Lägenhetsregistersupport

 • Support till fastighetsägare i kommunen i frågor om lägenhetsregistret.

För information om lägenhetsregistret 0454-816 64.

Geografiska informationssystem (GIS)

GIS-kartor är digitala kartor där man länkar information i olika grad. Detta ger goda underlag för alla former av planering då man kan koppla den geografiska aspekten (traditionell kartinformation) till bl.a. sociala (var folk bor) och ekonomiska (var arbetsplatserna ligger). Stadsbyggnadsavdelningen tillhandahåller en rad typ av kartor och information från den enkla webbaserade kommunkartan till specialbeställda GIS.

För information om GIS 0454-816 67.

Fastighetsinformation/Lantmäteriverksamhet

För frågor om fastighetsförrättningar, avstyckningar och andra frågor av fastighetsrättslig och teknisk karaktär hänvisar vi till Lantmäteriet.

Kontakter

Stadsbyggnadschef och Stadsarkitekt
Emina Kovacic
Tel 0454-816 81  
emina.kovacic@karlshamn.se
Övergripande ansvar för stadsplanerings- och stadsmiljöfrågor.


Mätningsingenjör
Håkan Dagnell
Tel 0454-816 64  
hakan.dagnell@karlshamn.se
Mätningsteknisk service, adresser, lägenhetsregister m.m.


Kartingenjör
Ann Andersson
Tel 0454-56 35 33  
ann.andersson@karlshamn.se
Kartor i analog och digital form.


Mätningstekniker
Peter Lindqvist
Tel 0454-816 68  
peter.lindqvist@karlshamn.se
Fältmätning.


Kart- & GIS-samordnare
Toomas Randsalu
Tel 0454-816 67  
toomas.randsalu@karlshamn.se
Samordning/samverkan internt och externt.Systemförvaltning och programsupport.

 • Publicerat: 2018-12-05 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?