Värmepumpar

En värmepump tar tillvara värmen i luften, marken, berget eller vattnet. Vissa värmepumpar ger enbart tillskott till uppvärmningen, andra kan även ge varmvatten. Värmepumpar kan installeras i de flesta hus.

Vilken pump ska man välja?
Vilken sorts pump som är lämpligast beror på olika faktorer. Till exempel husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta), energiförbrukning, det nuvarande uppvärmningssystemet, ventilation, tomtyta, markförhållande och husets läge. Rådfråga ett par olika installatörer för att få förslag som passar just dig. 

Räcker mina radiatorer?
Eftersom värmepumpar är ett lågtemperatursystem, den ger endast 55 gradigt vatten, krävs det att du har stora värmeavgivande ytor på dina element. Du kan behöva komplettera med fläktkonvektorer för att kunna utnyttja värmepumpens låga temperaturer bättre.

Tillstånd
För en del värmepumpar, bergvärme, sjö och jordvärme, krävs det tillstånd av kommunen. Det söker du hos miljönämnden. Ett sådant tillstånd tar ca sex veckor att få så var ute i god tid. För dig som bor i Karlshamn, kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 31 Sölvesborg för mer information. Där får du också en checklista att gå igenom för vad som ska göras vid en värmepumpinstallation.

Ska du installera luft/luft- eller luft/vattenvärmepump krävs inga tillstånd men var säker på att företaget du anlitar för att arbeta med kylkretsen i värmepumpen är ackrediterad och installatören som utför arbetet certifierad.

Bergvärmepump
En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra, ett borrhål som är mellan 70-150 meter djupt. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska). Genom att "köra runt" vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet. Ju djupare hål du borrar, desto mer värme kan du få.

Ytjordvärmepump
En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang. En sådan slang är mellan 200 och 400 meter och grävs ned ca en meter. Mellanrummet mellan slangens dragning fram och tillbaka bör vara ca 1,5 meter.

Sjövatten
Värmen utvinns på liknande sätt som vid ytjord, men här läggs slangen ut på botten i en sjö. Värmeutbytet är något bättre än för ytjord.

Luft-Luft värmepump (Komfortvärmepump)
De kallas för komfortvärmepumpar eftersom de även kan kyla huset varma dagar. Denna typ består av en inomhusdel och en utomhusdel. Utomhusdelen tar värme ur uteluften överför den till inomhusdelen som avger värmen direkt med hjälp av en fläkt. Den här värmepumpen kan inte göra varmvatten. Den tar inte heller in någon luft utifrån utan värmer enbart luften inne i huset, därför måste huset ventileras på annat sätt. Beroende på husets planlösning kan man välja att ha en eller flera inomhusdelar. Här krävs ett kompletterande uppvärmningssystem som tar över när uteluften blir för kall.

Luft/Vatten värmepump
Dessa värmepumpar tar precis som luft/luft värmepumpar värme ur uteluften, men överför istället värmen till ett vattenburet system. En luftvärmepump kan värma både tappvarmvatten och ge värme till huset. Ju kallare det är desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Därför behöver man alltid kompletterande uppvärmning, t ex en elpanna, elkasset. 

Tänk på att dessa pumpars utedelar låter en del också att tänka på vid placering av pumpen, för att inte tex. störa grannar. 

Frånluftsvärmepumpar
Istället för att skicka den varma inomhusluften rakt ut kan man låta en värmepump återvinna värmen ur ventilationsluften och återföra den till husets värmesystem. En frånluftsvärmepump kräver ett mekaniskt ventilationssystem i huset.

Frånluftvärmepumpar kan ge både värme och varmvatten. Den kan dock inte svara för all uppvärmning och varmvatten, kompletterande uppvärmning krävs.

Faktablad: Så fungerar en värmepump

Bildresultat för välj rätt värmepump

  • Publicerat: 2017-01-02 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?