Oljeeldning

Oljan har under många år varit det mest använda bränslet och det har också varit relativt billigt, men har under senaste åren ökat kraftigt i pris. De stigande priserna beror dels på internationella prisförändringar, dels på högre skatter i Sverige.

Vid förbränningen av olja bildas svavel- och kväveföreningar som är skadliga för miljön. Eftersom olja är ett fossilt bränsle produceras koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även partiklar som är skadliga för människors hälsa bildas. Pga. oljans negativa inverkan på miljön har politiska beslut tagits för att oljeanvändningen ska minskas i Sverige

Med ett oljepris på 10 900 kr/m3 (nov 2007) är kostnaden ca 1,3 kr/kWh vid en pannverkningsgrad på 85 %. En oljepanna kostar runt 50 000 kr att installera. Att byta ut oljepannan mot en annan uppvärmningsform är en vinst både för ekonomin och för miljön.

De vanligaste alternativen är fjärrvärme, pelletspanna eller någon form av värmepump.

Fördelen med att installera en pelletspanna är att huset, sett som ett system där värme, fukt och ventilation påverkar varandra, inte ”märker någon skillnad”. Byter man istället till fjärrvärme eller värmepump bör man tänka på några saker:

  • Utrymmet där oljepannan stått kan bli kallt när oljepannans strålningsvärme försvinner. Man bör installera en extra radiator i detta utrymmer så att det inte blir fuktigt.
  • Skorstensstocken blir kall vilket kan försämra ventilationen i hus med självdrag.
  • Skorstenen bör skyddas med en huva så att regn inte slår ned utifrån. Vintertid riskerar annars skorstenen att frysa sönder.

I många oljepannor kan man installera en pelletsbrännare i den gamla oljepannan. Detta medför en mycket lägre investeringskostnad jämfört med en helt ny panna. Verkningsgraden riskerar emellertid att bli lägre än för en ny panna och brännare.

Vid installation av en värmepump kan den befintliga oljepannan vara ett bra komplement. En värmepump dimensioneras normalt bara till 50-70 procent av effektbehovet, vilket medför att ungefär 90 procent av energibehovet täcks. För den resterande värmeproduktionen (de dagar det är som kallast) kan den gamla oljepannan användas.

 

  • Publicerat: 2017-01-02 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?