Fjärrvärme

Fjärrvärme kan jämföras med det vattenburna systemet i ett hus. Vatten värms upp i en värmecentral (panna). Det heta vattnet transporteras till huset i väl isolerade rör som är nedgrävda i marken. Rören är två, ett med hett vatten (framledning) och ett med avkylt vatten (returledning). Vattnet avkyls när det värmer upp huset och dess tappvarmvatten och går sedan tillbaka till värmecentralen för uppvärmning på nytt.

I huset finns en fjärrvärmecentral där värmen överförs från fjärrvärmenätet till husets värmesystem. Överföringen av värmen sker i en värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet och vattnet i husets värmesystem blandas inte. Varmvattnet som används till dusch, bad och så vidare, värms upp i en separat värmeväxlare just innan det används. Mindre utrymme krävs för värmeinstallationen. Fjärrvärmecentralen tar upp betydligt mindre plats än den gamla el- oljepannan.

Något för dig som bor i tätort
En förutsättning för fjärrvärme är att husen ligger tätt. Kostnaderna blir för höga om enstaka hus ska värmas. Kostnaderna beror både på dimensionerna på ledningarna och på de lokala förutsättningarna.

Energikostnaderna varierar
Priset på fjärrvärme bestäms lokalt och varierar från ort till ort, bland annat beroende på de lokala förutsättningarna för fjärrvärme.
Vill du veta om fjärrvärme kan vara aktuellt för dig kontakta ditt energibolag för mer information.

Service och underhåll
Fjärrvärmecentralen behöver knappt någon skötsel och den har lång livslängd, ofta mer än 20 år. Det som kan gå sönder är reglerutrustningen som ser till att det blir rätt temperatur på vattnet som pumpas runt i radiatorerna (elementen) .

Skaffa radiatorer i källaren
När värmen från den tidigare pannan försvinner kan det behövas radiatorer eller luftavfuktare i källaren. Dessutom kommer skorstensstocken i tidigare oljeeldade hus inte längre att hållas varm. Sätt huva på skorstenen och se till att den ventileras med hjälp av fläkt eller en draglucka i pannrummet, så att den kan fortsätta vara motorn i ventilationen om det är ett självdragshus.

  • Publicerat: 2016-01-22 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?