Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Utöver ansökningsblankett kan det, beroende på vad man söker bygglov för, även krävas:

  • Måttsatta fasadritningar (lämplig skala 1:100). På fasadritningarna ska du rita in marklinjer
  • Måttsatt planritning
  • Sektionsritningar
  • Situationsplan med mått från tänkt byggnad till tomtgräns (lämplig skala 1:500)
  • Förslag till kontrollansvarig (om det krävs)
  • Nybyggnadskarta
  • Kontrollplan

När det gäller ritningar

Via länkarna till höger hittar du exempel på hur ritningarna ska se ut.

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din ansökan om bygglov. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Vi rekommenderar därför att du anlitar en arkitekt/byggnadsingenjör.

På varje ritning ska fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum anges. Handlingarna ska tydligt beskriva både befintliga byggnader och vad som är nytt. De ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån redovisas.

Ritningarna ska vara i A3-format, kopierade med svart på vitt papper och lämnas in i två exemplar.

Handläggningstid

Enligt plan- och bygglagen ska sökanden få ett beslut inom tio veckor från det att handlingarna i ärendet är kompletta. Tiden får förlängas med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet.

Avgift för bygglov

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag på sin bygglovsansökan.

  • Publicerat: 2017-12-19 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: bygglov,bygga
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?