Landsbygdsutveckling

 

Vägen mellan Vettekulla och Matvik

Foto: Noomi Mörlund

Som en av Sveriges mest söderbelägna kommuner har Karlshamn en unik landsbygd som är attraktiv att leva och verka i. Karlshamns landsbygd har stora natur- och kulturvärden som består av en mängd olika naturtyper, allt från skärgårdsmiljöer till gamla odlingslandskap. Av kommunens ca: 31 000 invånare har ungefär 10 000 personer valt att bosätta sig på landsbygden och vi vill mycket gärna att vi blir många, många fler!

I Karlshamn är det många spännande verksamheter som bedrivs på landsbygden, allt från Gårdsbutiker, Växtodling, Ekonomiska föreningar för bredbad, Hjorthägn, Nordens största viltpark; Eriksberg, Mörrums Kronolaxfiske till Ridlekis…ja, listan kan göras hur lång som helst.

Landsbygden har alla möjligheter till att vara ledande vid omställningen till ett hållbart samhälle vad det gäller livsmedelsproduktion och nya energi former. Här finns förutsättningar för såväl nya som växande företag till att kunna utveckla eller skapa nya produkter. Många människor börjar också alltmer efterfråga den livsmiljö som landsbygden har att erbjuda så därför ligger det i vårt intresse att aktivt arbeta långsiktigt för en levande landsbygd och för en socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Fler arbetstillfällen skapas som i sin tur genererar tillväxt till kommunen och därmed kan vi erbjuda en plats där människor vill bosätta sig och verka.

 

  • Publicerat: 2018-02-12 av marianne.westerberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?