Renspolning av vattenledning i Svängsta

2018-12-07 | Bo
Pollex AB kommer den 11 december att utföra renspolning av vattenledningsnätet på Holländarevägen i Svängsta på uppdrag av Karlshamns kommun.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsområde

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas pågå under tisdagen 11 december 2018 mellan klockan 08-18 på Holländarevägen i Svängsta.

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga kranen/ventilen till er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Stort tack till alla dricksvattenkunder för förståelse, tålamod och samarbete. Vi prioriterar högt att inte utsätta våra kunder för dricksvattenstörningar utan att det är nödvändigt.

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?