Foto: Illustration: Daniel Lennéer

Det råder bevattningsförbud tillsvidare

2018-07-10 | Bo
Tekniska nämnden i Karlshamn har den 24 juli fattat ett nytt beslut om vad som gäller under det bevattningsförbud som råder tills vidare. Om man bryter mot bevattningsförbudet kan man få vattnet avstängt till sin fastighet.

Bevattningsförbudet som började gälla den 31 maj hävdes den 29 juni eftersom vattenproduktionen återgått till normala förhållanden igen. En uppmaning till allmänheten att ändå vara återhållsamma med sin förbrukning gjordes i samband med upphävningen av förbudet.

– Vår förhoppning var att förbrukningen inte skulle skjuta i höjden när bevattningsförbudet hävdes för ett par veckor sedan men tyvärr gjorde den det. Produktionen på vattenverket har på nytt nått maxkapacitet vilket innebär att förbrukningen är för hög i förhållande till vattenproduktionen i kommunen. Därmed måste tyvärr bevattningsförbud införas på nytt, säger Marika Mårtensson, VA-chef.

Från och med tisdagen den 10 juli infördes därför bevattningsförbud i Karlshamns kommun igen. Anledningen till detta var att produktionen på vattenverket på nytt nått maxkapacitet vilket innebär att förbrukningen är för hög i förhållande till produktionen.

Den 24 juli fattade tekniska nämndens ordförande Mats Dahlbom ett nytt beslut om fortsatt bevattningsförbud med några nya regler. Förbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • bevattning av gräsmattor slang eller vattenspridare 
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler (undantag barnpooler upp till 500 liter)

Bevattningsförbudet gäller inte de med egna brunnar. 

För de med egna brunnar som sinar finns det möjligheter att hämta vatten i dunk på följande platser:

 • Brandstationen i svängsta
 • Kommunens förråd vid Forsbacka, sväng höger efter Forsbackavägen 10, på baksidan av den lilla byggnaden finns en tappkran
 • Vattenverket i Åryd

VA-enheten har varit i kontakt med de stora vattenförbrukarna inom industrin för att informera dem om läget.

Kommunens vattenanvändning

Bevattningsförbudet gäller inte de kommunala fotbollsplanerna som bevattnas av kommunalt vatten, vilka är Högadals IP, Märserums IP samt Vägga IP. Väggabadet och dess vattenförbrukning är undantagna från poolfyllningsförbudet. Fotbollsplanerna vattnas på nätterna och max en halvtimme etappvis under dagtid när det görs underhåll på planerna. För bevattning av kommunala planteringar och liknande använder kommunen inte kommunalt vatten utan tar vatten direkt från vattendragen. Fontänen på torget, Böljelek, och andra fontäner fungerar genom att samma vatten pumpas runt och återanvänds.

Vattenavstängning vid allvarligt slösande 

Om kommunen har utfärdat ett bevattningsförbud med stöd av allmänna bestämmelser för brukande i Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och en fastighetsägare eller VA-abonnent inte följer detta kan huvudmannen, med stöd av 43 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och punkt 5 i ABVA, stänga av vattnet eller begränsa det genom att sätta in en så kallad strypbricka.

Tips för att spara vatten

 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd kortprogram.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Tvätta inte bilen hemma utan åk till en biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
 • Spola toaletten när det är nödvändigt och då med snålspolning om möjligheten finns.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.
 • Fyll inte poolen.

En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat.

Fler tips om hur du kan spara vatten finns i denna pdf.

Tack för att du respekterar det vattenförbud som råder - varje droppe räknas!

 • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
 • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?