Foto: Leila Rudelius

Vad tycker du om handläggningen av bygglov och anmälan?

2018-05-17 | Bo
Ska du söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga exempelvis ett Attefallshus eller sätta in en ny eldstad? Då kan du vara en av dem som under det kommande halvåret får en enkät från stadsbyggnadsavdelningen hemskickad till dig. Syftet är att den kommunala servicen ska bli ännu bättre i framtiden.

Som en del av ett kvalitetssäkringsarbete skickar stadsbyggnadsavdelningen under det kommande halvåret ut en enkät till alla som söker bygglov, gör en anmälan eller har behov av kommunens mät- och kartservice.

– Vår förhoppning är att vi ska få reda på vad våra invånare, fastighetsägare och företagare anser om vår service, vårt bemötande, vårt informationsmaterial och våra handläggningstider i syfte att förbättra och utveckla stadsbyggnadsavdelningens verksamhet, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.  

Enkäten är en del av stadsbyggnadsavdelningens verksamhetsplan.

– Byggnadsnämnden har som målsättning att förbättra och utveckla kontakten med medborgare, fastighetsägare och företagare. Under kommande sex månader kommer vi därför att skicka enkäten till samtliga sökanden som har möjlighet att anonymt lämna synpunkter till oss, säger Emina.

Stadsbyggnadsavdelningen kommer sedan att sammanställa resultaten och återkoppla dessa till både politiker och allmänheten. Tidigare enkätutskick som rörde bostadsförsörjningsprogrammet har visat att Karlshamns kommuninvånare uppskattar denna form av dialog och är beredda att ge stadsbyggnadsavdelningen den feedback som behövs kring dessa frågor.

– Vår förhoppning är att alla som får enkäten kommer att ta sig tid att besvara våra frågor så att vi vet vilka delar av verksamheten vi måste förbättra, utveckla och eventuellt förändra. För att vår analys ska vara så trovärdig som möjligt hoppas vi därför på ett stort gensvar!

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Alla uppgifter som lämnas är anonyma och det kostar inget att skicka in enkäten.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?