Foto: Leila Rudelius

Klimatförändringarna utmanar VA-verksamheten

2018-04-17 | Bo
På grund av den senaste tidens stora vattenflöden har VA-anläggningen inte klarat av att rena allt avloppsvatten. Därför har kommunen periodvis varit tvungen att släppa ut orenat vatten i Mieån. Saker som inte hör hemma i en toalett, som plast och sanitetsskydd, har då tyvärr hamnat i ån. Detta är ett fenomen som VA-enheten alltid kommer att behöva hantera. Enheten jobbar med problematiken på flera olika sätt.

De senaste årens skarpa klimatväxlingar, med ena för lite eller för mycket vatten, har ställt till det för kommunens VA-anläggning som är anpassad efter normala väderförhållanden och inte klarar av att rena allt när det blir extrema vattenflöden. Då måste orenat vatten släppas ut.

– Skulle man anpassa VA-anläggningen utifrån så stora mängder vatten som det varit att hantera denna vinter hade det inte fungerat vid normala förhållanden. Att det kommer in ovidkommande vatten i avloppsvattenledningarna beror på att ledningarna på många ställen är i dåligt skick och läcker in. Tyvärr har också många sitt dag- och dränvatten kopplat till dessa ledningar, vatten som egentligen inte ska vara kopplat till våra avloppsvattenledningar, säger Marika Mårtensson, VA-chef på Karlshamns kommun.

Jobbar kontinuerligt med att förbättra skicket på avloppsvattennätet

Att orenat vatten stundvis måste släppas ut i åar och vattendrag är inget unikt för Karlshamn. Det är ett problem i de flesta kommuner. I Karlshamn släpps orenat vatten främst ut från pumpstationen Storelid vid Janneberg. Vattnet som släpps ut härifrån hamnar i Mieån.

– Vi håller på att jobba med den här pumpstationen bland annat genom att försöka använda utjämningsvolymerna där bättre, förbättra automationen och även få till en bättre renshantering, säger Marika Mårtensson.

Karlshamns kommuns VA-enhet jobbar kontinuerligt med att förbättra skicket på det 350 kilometer långa avloppsvattennätet.

– Vi har haft ett stort underhållsjobb på gång i Svängsta för att koppla bort ovidkommande vatten, alltså vatten som inte ska vara i avloppsvattennätet, och kommer att fortsätta med åtgärder i Svängsta och i Asarum i år, säger Marika.

Kampanj för att motverka fulspolning

Kommunens Gata och parkenhet har veckovis gått och rensat upp längs Mieån så gott de kunnat. Under året ska kommunen ha en informationskampanj som går ut på att få invånarna att inte använda toaletten som en papperskorg.

– Tyvärr är det allt för mycket ”fulspolning” som sker. Det enda som ska spolas ner i toalettstolen är avföring och toalettpapper. Rens som bindor, kondomer, tops och annat grejs som hamnar i toaletten hör hemma i papperskorgen. Vi måste alla hjälpas åt för att få vårt VA-system att fungera på bästa sätt och för att hålla våra vattendrag så rena vi kan, säger Marika.

Kommunens VA-enhet jobbar kontinuerligt med problematiken på olika sätt.

–  Det handlar bland annat om underhåll på ledningsnät, insatser på pumpstationer och information till allmänheten. Sedan behövs det insatser från andra också. Vi kan, och ska, dra vårt strå till stacken men andra måste göra detsamma, avslutar Marika.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?