Foto: RAA Rudnicki Agergaard Arkitekter

Attraktiva havsnära boenden är åter aktuella i Guövik

2017-06-14 | Bo
På en bergsplatå i Guövik ska 27 tomter förberedas för ett nytt attraktivt havsnära bostadsområde. Byggentreprenören, som skrivit förhandsavtal på nio tomter, märker stort intresse bland barnfamiljer. Nu är exploateringsplanerna i rullning på nytt.

Redan i den förra översiktsplanen pekades Guö-platån ut som ett viktigt exploateringsområde för bostäder, och en detaljplan för området är antagen. En sak som satte käppar i hjulet för den tidigare projekteringen var svårigheten att ordna med VA-försörjningen i det bergstäckta landskapet.

– Det gick inte att genomföra på grund av att ledningarna enligt förra projekteringen skulle gå genom biotopskyddad natur, men nu tar vi nya tag och kommer att dra vatten- och avloppsledningarna på ett annat sätt, säger Frida Stålebjer, projektingenjör på Karlshamns kommun.

Bildtext: Fr.v. Emina Kovacic, Frida Stålebjer, Pär Mörnhed.

Istället för att lägga ledningarna genom svårframkomlig och skyddad natur som skulle skötas av en förening är nu planen att VA-ledningarna ska anslutas kommunalt till varje enskilt hus via en enskild väg.

– Vi vill ha en bra och kontinuerlig dialog med de boende i området så att exploateringen ska gå så smidigt som möjligt för alla parter, säger Frida Stålebjer, som siktar på att ha förfrågningsunderlaget för upphandlingen av entreprenaden för vägar och VA-ledningar klart i september.

Sedan ska samrådsmöten hållas med Länsstyrelsen och ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet skickas in, vilket kan ta uppåt ett år innan det är klart. Efter det kan upphandlingen börja.

Många hus är redan tingade av barnfamiljer

Redan 2012 kom den lokala byggentreprenören PMB in i bilden.

– Vi såg redan efter bygget ute i Tegelbruksviken ett stort intresse för havsnära tomter och fick ett förhandsavtal med kommunen på nio tomter ute i Guövik. De flesta av dom är redan tingade av barnfamiljer. Vi är nu såklart ivriga att få komma igång med bygget och vill såklart ha ännu fler tomter att bygga på, säger Pär Mörnhed, VD för PMB.


De hus som PMB planerar att bygga på Guö-platån är nyckelfärdiga tvåplansvillor på 167 kvadratmeter som skulle kosta 3,5 miljoner kronor.– Jag är så glad över att kommunen satsar på glesbygden och attraktiva hustomter, säger Pär Mörnhed som känner ett starkt stöd för sina byggplaner bland boende och verkande i området.

Detta är en satsning på landsbygden

Exploateringen ute på Guö-platån möjliggör att fler boende i området kan få anslutning till det kommunala VA-nätet och att kommunikationerna blir bättre i och med att fler flyttar in i området.

– Guö-platån är inget lätt område att exploatera eftersom det är svåråtkomligt med mycket berg och ligger så långt utanför stadskärnan, men kommunen ser detta som en satsning på landsbygden. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet som vi ska göra så smidigt som möjligt för att de redan boende i området ska påverkas minimalt av exploateringen – inte minst när det gäller sprängningsarbetet, säger stadsarkitekt Emina Kovacic. 


  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?