Foto: Leila Rudelius. Bildtext: Parkarbetaren Malin Petersson är en av flera som är ute och halkbekämpar kommunens gator.

Halkbekämpning pågår i kommunen

2017-01-12 | Bo
Det råder halka på många gator, gång- och cykelvägar. Därför är kommunens personal och entreprenörer ute och halkbekämpar runt om i kommunens orter.

Halkbekämpning sker vid behov och först på prioriterade gång- och cykelvägar, gator och busshållplatser, därefter övriga gator. Gatu- och Parkenhetens uppgift är att skapa god framkomlighet för alla trafikanter, och enhetens personal och entreprenörer är nu ute och bekämpar halkan på olika håll.

Vid halkbekämpningen används ett krossat naturmaterial i stället för sand eftersom krosset ligger kvar bättre vid tö, men även för att uppnå en hållbar utveckling.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för halkbekämpning av gångbanor utanför huset. Tänk också på att kommunen inte är väghållare på alla större vägar utan att trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de statliga vägarna.

Gå och cykla försiktigt och ta det lugnt i trafiken nu när det råder halka.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?