Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Planerade sammanträdesdagar för år 2019:

Datum Sammanträdessal, kl. 13:30
31 januari Årydssalen
28 mars Årydssalen
23 maj Årydssalen
5 september Årydssalen
28 november Årydssalen

Pensionärsrådet består av ledamöter som är utvalda av pensionärsorganisationerna.

Ordförande är Per-Ola Mattsson, tillika ordförande i kommunstyrelsen, Karlshamn.

Inför varje sammanträde hålls ett förmöte där ledamöterna diskuterar vilka frågor som ska tas upp på ett kommande sammanträde.
Följande dagar är bokade för KPRs förmöten 2019: 14 januari, 4mars, 6 maj, 12 augusti samt 11 november.
Anmälan till Hans-Erik Samuelsson eller Sten Johansson, två dagar innan mötesdagen.
Plats PRO-lokalen i Mörrums FH kl. 09.00.

Följande personer är valda för tiden 2015 till 2018:

Pensionärsorganisation Ordinarie ledamot  Ersättare 

Pensionärernas Riksorganisation

Karlshamns Pensionärsförening

Maj Clarin Margareta Engstrand Wallin

Pensionärernas Riksorganisation

IF Metall Svängsta

Ingvar Gustavsson  Yngve Isacsson

Pensionärernas Riksorganisation

Asarums Pensionärsförening

Vakant Ingrid Ankarcrona 

Pensionärernas Riksorganisation

Mörrums-Elleholms Pensionärsförening 
Hans-Erik Samuelsson Sten Johansson

Pensionärernas Riksorganisation

Svängsta Pensionärsförening

Rolf Karlsson  Diez Nobach

Pensionärernas Riksorganisation

Hällaryds-Åryds Pensionärsförening

Anna Lisa Svensson  Birgitta Jönsson 

SPF Seniorerna Bodekull i Karlshamn
 

Kerstin Kivioja Jan-Erik Olsson

SPF Seniorerna Mörrum 
 

Inga George Anita Winfridsson 

SPF Seniorerna Hällaryd-Åryd 
 

Inga Johnsson Ingrid Berlin

Sveriges Pensionärers Riksförbund  

Ellen Kragh Karin Graveley

Riksförbundet pensionärsgemenskap 

Carl-Gunnar Madestam Laila Johansson

Svenska Kommunal pensionärernas förbund 

Percy Nordstrand Eva Johansson

Protokoll 2019:

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Protkoll KPR 2019-01-31.pdf

656 kB 2019-02-18

Protokoll 2018:

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Protkoll KPR 2018-02-08

4 MB 2018-02-16
pdf

Protokoll KPR 2018-04-19

514 kB 2018-05-02
pdf

Protokoll KPR 2018-06-07

4 MB 2018-06-18
pdf

Protokoll KPR 2018-09-20

14 MB 2018-10-09
pdf

Protokoll KPR 2018-11-15

4 MB 2018-11-29

Protokoll 2017:

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Protokoll KPR 2017-12-14

574 kB 2018-01-17
pdf

Protokoll KPR 2017-02-09

478 kB 2017-03-14
pdf

Protokoll KPR 2017-03-02 extramöte

236 kB 2017-03-20
pdf

Protokoll KPR 2017-04-20

391 kB 2017-05-02
pdf

Protokoll KPR 2017-06-01

478 kB 2017-08-01
pdf

Protokoll KPR 2017-09-14

438 kB 2017-09-26

 


  • Publicerat: 2019-02-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?