Barnomsorg/förskola

Förskoleverksamhet

Med förskoleverksamhet menas förskolor och öppen förskola. Öppen förskola finns dock inte i Karlshamns kommun. Förskola erbjuds barn till föräldrar som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande (15 timmar/vecka) eller föräldralediga (15 timmar/vecka) samt till barn i behov av särskilt stöd, om barnets behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Dygnet-runt-verksamhet erbjuds vid behov för barn upp till 13 år.

Som pedagogisk ledare och chef för personalen har förskolechefen det övergripande ansvaret. I förskolan förenas omsorg och pedagogik och verksamheten bygger på ett samarbete mellan hem och förskola. Förskolan är öppen hela året. Tiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och barnens behov. Allmäm förskola för 3-5 åringar innebär att plats erbjuds i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar om året) under skolans läsår.

Förskolor av olika storlekar finns i alla delar av kommunen. 

Fritidshemsverksamhet

Fritidshem är avsett för barn i skolåldern 6-13 år under den tid på dagen då de är lediga från skolan och föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmen finns i skolorna och samverkar med förskoleklass och skola. För de äldre barnen, 10-13 år, kan fritidshemmen på vissa ställen finnas i fritidsgårdarna. Fritidshem erbjuds t o m vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

  • Publicerat: 2017-06-20 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?