Gatu- och parkenheten

Gatu- och parkenheten bildades 2011 då gatuenheten och parkenheten slogs samman. Vårt uppdrag är att se till att allmän platsmark underhålls. Den totala arbetsstyrkan uppgår till 34 heltidsanställda. Utöver det anställer vi säsongspersonal och annan personal i särskilda projekt.

Vi utför det mesta arbetet i egen regi, när det gäller allt från planering till anläggning och skötsel. Tillgänglighetsanpassning är ett ledord i vårt arbete; vi arbetar mot att den allmänna platsmarken ska vara så tillgänglig som möjligt.

Gatu- och parkenheten lyder under två nämnder: Tekniska nämnden och Fritidsnämnden.

Våra ansvarsområden är:

Park (Fritidsnämnden)                       

 

Instagram

Gata (Tekniska nämnden)

 

Instagram

 


Styrande dokument

Policyer

 Skogspolicy 

   Skogspolicy

   antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-02

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig utemiljö - policy

antagen av Kommunfullmäktige 2010-09-06

 

Strategier, planer och program


Belysningsstrategi

antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-16

Grönstrukturplan 

   Grönstrukturplan

   antagen av Fritidsnämnden 2012-06-08

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruksplan 2011-2020

antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-03

 


Kontakter

Staffan Pettersson
Tel 0454-810 00  
teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se
Asfaltering, TA-planer


Parkingenjör
Sara-Marie Rännbäck
Tel 0454-81000  
teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se
Projektering av parker och lekplatser, ansvar för blomsterarrangemang och växtval, webbredaktör


Markförvaltare
Linnéa Persson
Tel 0454-810 00  
teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se
Skog, natur, badplatser, vandringsleder


Planerare, parkservice
Mikael Håkansson
Tel 0454-810 00  
teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se

Arbetsledare, park
Tomas Lind
Tel 0454-81000  
teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se
Badplatser, friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, motionsspår

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?