Etiska riktlinjer för personal inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun

Grundläggande utgångspunkt:

Vår värdegrund bygger på respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans självbestämmande och integritet.

I vårt arbete:

Sätter vi brukarna/ klienterna i centrum och möter dem med omsorg, empati och respekt.

Verkar vi för att upprätthålla förtroendefulla relationer med brukarna/ klienterna och deras anhöriga och vara lyhörda för deras synpunkter.

Visar vi god kamratanda, men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada brukarna/ klienterna.

Håller vi på tystnadsplikten.

Uppträder vi på ett sådant sätt att det väcker förtroende både för oss själva och vår yrkesgrupp.

Upprätthåller och utvecklar vi såväl vårt yrkeskunnande som vår personliga kompetens.

Håller vi de yrkesetiska riktlinjerna aktuella genom att kontinuerligt diskutera yrkesetiska frågor i arbetet.

Socialnämnden 2009, Omsorgsnämnden 2009

  • Publicerat: 2013-02-20 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?