Kommunarkivet

Kommunarkivet 

Kommunarkivet är slutarkiv för samtliga kommunala myndigheters allmänna handlingar och är beläget i rådhuset. Det är offentligt vilket innebär att det är öppet för alla medborgare.

Att få ta del av allmänna handlingar är en grundlagsskyddad rättighet, reglerad av tryckfrihetsförordningen. Rättigheten kan dock i vissa fall inskränkas på grund av bestämmelser i sekretesslagen eller i personuppgiftslagen.

Generellt gäller en tidperiod från 1863 och framåt. Undantagsvis förekommer äldre handlingar men före 1863 hänvisas till Landsarkivet i Lund. I samband med kommunsammanslagningen 1967 överfördes arkiven från Mörrum, Asarum och Hällaryd. 
 
Angående folkrörelser och föreningar hänvisas till Blekingearkivet.


Välkommen till Kommunarkivet! 

  • Publicerat: 2015-02-22 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?