Karlshamns kommuns anslagstavla

Här ser du när kommunfullmäktige sammanträder, protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller andra kommunala instanser som har justerats, hur beslut kan överklagas och annan information. 

Tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser och övriga tillkännagivanden hittar du här.

Överklaga kommunens beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen eller via bestämmelserna i kommunallagen. Som huvudregel är det så att ett beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär medan beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning.

Skillnaden är att laglighetsprövningen endast prövar om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt, medan förvaltningsbesvär också innebär en prövning i sakfrågan. 

Läs mer om förvaltningsbesvär här.

Läs mer om laglighetsprövning här.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden nås på overform@karlshamn.se eller på tfn 0454-811 03.

Mottagningstider: vardagar 10-12 för tidsbokning, var god ring.

  • Publicerat: 2018-01-24 av erik.bergman@karlshamn.se
  • Etiketter: Kungörelser,digital anslagstavla
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?