Hemsjukvården

Från och med den 1 januari 2013 sköter Karlshamns kommun hemsjukvården istället för Landstinget Blekinge. Den personal som idag jobbar med hemsjukvård i Landstinget flyttar då över till kommunen.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem om du inte själv eller med assistans kan ta dig till vårdcentralen.

Vad betyder det för dig?

Kontakterna med din distriktsläkare, vårdcentral eller med sjukhuset fortsätter som tidigare. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från Landstinget utförs i fortsättningen av Karlshamns kommuns hälso- och sjukvård. Du som patient kommer att träffa samma personal som tidigare, men kontaktuppgifterna kommer att ändras.


 

Hemsjukvård i Blekinge  

Hemsjukvård inom ordinärt boende bedrivs av vårdcentraler, kommunernas hemsjukvård, samt palliativmedicinska sektionen. Begreppet hemsjukvård har olika betydelse för de olika aktörerna eftersom det medicinska behandlings- och vårdinnehållet påtagligt skiljer sig.

Hemsjukvården inom ordinärt boende karaktäriseras ofta av att många vårdaktörer är involverade i vården/omvårdnaden av den enskilde patienten. Även om det finns en kärna av ett par - tre aktörer, är det ofta ett stort antal från flera olika yrkesgrupper som formar det team som patienten är beroende av.

I samband med införande av Hälsoval Blekinge bildades en gemensam länsövergripande organisation skild från primärvårdens vårdcentraler. Behovet av en enhetlig tolkning av ansvarsfördelningen blev uppenbart. En arbetsgrupp tog på uppdrag av den offentliga primärvårdens ledningsgrupp fram ett förslag till fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan Hälsovalets vårdcentraler, primärvårdens hemsjukvård och den sjukhusbaserade specialiserade vården. 2013-01-01 tog länets kommuner över hemsjukvården från landstinget. LSVO beslutade då att tillsätta ett utskott med uppdrag att följa utvecklingen och stötta verksamheten i de frågor som ev skulle uppstå. Med detta som utgångspunkt ska rollfördelningen mellan primärvård, specialiserad somatisk vård, psykiatri, habilitering och den kommunala hälso- och sjukvården beskrivas. 

Varför är det viktigt att tydliggöra ”vem som gör vad”?

Den sk Tröskelprincipen – dvs. att patienten i första hand ska vända sig till primärvårdens mottagningar för hälso- och sjukvård har lett till olika tolkningar av hemsjukvårdens respektive vårdcentralens vårdansvar. Hemsjukvården skall vara likvärdig och jämlik över hela länet. Tydlighet avseende ”vem som gör vad” minskar risken att enskilda patienter ”hamnar mellan stolarna”.

Ta del av dokumentet "Hemsjukvård i Blekinge - Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan Blekinges vårdcentraler, hemsjukvård samt sjukhusets specialiserade vård".Efter kl. 16:00 - Ring sjukvårdsrådgivningen 1177

 

 

 


  • Publicerat: 2018-03-28 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?