Personligt ombud

Personliga ombud finns till som stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. De bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge.

Ombudsverksamheten vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, 18 år och uppåt. Personerna måste ha en omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför stora svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

De personliga ombuden arbetar via Kommunsamverkan Cura individutveckling.

Ansökan om personligt ombud görs hos Cura Individutveckling.

  • Publicerat: 2018-11-27 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?